در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

گلپایگان

پنجشنبه 27 دی 1397
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  18:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  220,000 ریال

  198,000 ریال

  صندلی خالی : 28

  توضیحات:
  09197768299خزائی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  270,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  09109555705- وحیدی حرکت ازمیدان صدم هفت حوض نارمک