در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

دوشنبه 29 مهر 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 7

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سلماس می باشد