در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

جمعه 15 آذر 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  09:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 11

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  10:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  565,000 ریال

  452,000 ریال

  صندلی خالی : 14

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 10

 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  565,000 ریال

  صندلی خالی : 27

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به قره ضیاءالدین می باشد