در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

شنبه 31 فروردین 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 26

 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  470,000 ریال

  صندلی خالی : 29

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به قره ضیاءالدین می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سلماس می باشد