در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

مشهد (خراسان )

شنبه 30 شهریور 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  مشهد (خراسان )

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Benz classicus 2+2

  قیمت

  575,000 ریال

  517,500 ریال

  صندلی خالی : 41

  توضیحات:
  09121508035شاپورسلیمی