در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

مشهد (خراسان )

جمعه 15 آذر 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  مشهد (خراسان )

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  970,000 ریال

  873,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  مشهد (خراسان )

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  970,000 ریال

  873,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  مشهد (خراسان )

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Volvo classicus 2+2

  قیمت

  575,000 ریال

  517,500 ریال

  صندلی خالی : 42