در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

سبزوار

جمعه 15 آذر 1398
روز بعد
 • 5% تخفیف
  از پایانه

  پایانه شرق

  بین راهی

  سبزوار

  ساعت

  16:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  693,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به قوچان می باشد
 • از پایانه

  پایانه شرق

  بین راهی

  سبزوار

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیروان (خراسان ) می باشد