در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

بجنورد

دوشنبه 7 بهمن 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  بجنورد

  ساعت

  15:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 32

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع
 • از پایانه

  پایانه شرق

  بین راهی

  بجنورد

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  805,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیروان (خراسان ) می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع
 • 5% تخفیف
  از پایانه

  پایانه شرق

  بین راهی

  بجنورد

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  805,000 ریال

  764,750 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیروان (خراسان ) می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع
 • از پایانه

  پایانه شرق

  بین راهی

  بجنورد

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  805,000 ریال

  صندلی خالی : 5

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیروان (خراسان ) می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: یک وعده غذای گرم / مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع
 • از پایانه

  پایانه شرق

  بین راهی

  بجنورد

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R 2+2

  قیمت

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیروان (خراسان ) می باشد