در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

شیروان (خراسان )

شنبه 4 خرداد 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  شیروان (خراسان )

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  680,000 ریال

  612,000 ریال

  صندلی خالی : 12

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  شیروان (خراسان )

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  680,000 ریال

  612,000 ریال

  صندلی خالی : 20

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  شیروان (خراسان )

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  680,000 ریال

  612,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توضیحات:
  همراه با غذای گرم