در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اراک

چهارشنبه 21 آذر 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اراک

  ساعت

  13:15

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  250,000 ریال

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 30

  توضیحات:
  09363503569نوری
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اراک

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Volvo classicus 2+2

  قیمت

  170,000 ریال

  صندلی خالی : 42

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شازند می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اراک

  ساعت

  16:15

  نوع اتوبوس

  Volvo classicus 2+2

  قیمت

  170,000 ریال

  153,000 ریال

  صندلی خالی : 41

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اراک

  ساعت

  16:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  250,000 ریال

  212,500 ریال

  صندلی خالی : 30

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اراک

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  250,000 ریال

  225,000 ریال

  صندلی خالی : 29

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اراک

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Volvo classicus 2+2

  قیمت

  170,000 ریال

  153,000 ریال

  صندلی خالی : 41