در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اراک

جمعه 15 آذر 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اراک

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  205,000 ریال

  184,500 ریال

  صندلی خالی : 41

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شازند می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اراک

  ساعت

  16:00

  نوع اتوبوس

  Volvo classicus 2+2

  قیمت

  205,000 ریال

  184,500 ریال

  صندلی خالی : 41

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اراک

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  270,000 ریال

  صندلی خالی : 30

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اراک

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  315,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اراک

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R 2+2

  قیمت

  205,000 ریال

  184,500 ریال

  صندلی خالی : 44