در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

سه‏ شنبه 28 خرداد 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  09:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  755,000 ریال

  679,500 ریال

  صندلی خالی : 14

  توضیحات:
  021-44663867 تلفن رزرو
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  625,000 ریال

  562,500 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  0910142655 معرفت
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  755,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  مانیتوردار 09100142655 معرفت
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  755,000 ریال

  679,500 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اردبیل

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  755,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مشگین شهر می باشد
  توضیحات:
  تخت شو همراه با پذیرایی09146278410
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  625,000 ریال

  562,500 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  09121508035شاپورسلیمی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اردبیل

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  755,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مشگین شهر می باشد
  توضیحات:
  تخت شو همراه با پذیرایی09146278410شاه حسینی