در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

چهارشنبه 21 آذر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  صندلی خالی : 32

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  صندلی خالی : 32

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  صندلی خالی : 32

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 22

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  468,000 ریال

  صندلی خالی : 27