در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

شنبه 27 بهمن 1397
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  468,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توضیحات:
  09121508035شاپورسلیمی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  567,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  021-44662853تلفن رزرو