در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

مشگین شهر

شنبه 31 فروردین 1398
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  مشگین شهر

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  544,000 ریال

  صندلی خالی : 21

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  مشگین شهر

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  467,500 ریال

  صندلی خالی : 20