در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

بوشهر

شنبه 4 خرداد 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  بوشهر

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  990,000 ریال

  792,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  09356268316نوبهار