در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

بوشهر

پنجشنبه 27 دی 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  بوشهر

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  990,000 ریال

  792,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  09356268316نوبهار