در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

گرگان

شنبه 4 خرداد 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه شرق

  بین راهی

  گرگان

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  470,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیروان (خراسان ) می باشد
 • از پایانه

  پایانه شرق

  بین راهی

  گرگان

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  470,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیروان (خراسان ) می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گرگان

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  470,000 ریال

  423,000 ریال

  صندلی خالی : 22

 • از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گرگان

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Volvo classicus 2+2

  قیمت

  260,000 ریال

  صندلی خالی : 46

 • از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گرگان

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  260,000 ریال

  صندلی خالی : 44

 • از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گرگان

  ساعت

  23:15

  نوع اتوبوس

  Benz classicus 2+2

  قیمت

  260,000 ریال

  صندلی خالی : 19