در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

گرگان

شنبه 31 فروردین 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه شرق

  بین راهی

  گرگان

  ساعت

  16:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  260,000 ریال

  صندلی خالی : 45

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیروان (خراسان ) می باشد
 • از پایانه

  پایانه شرق

  بین راهی

  گرگان

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  470,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیروان (خراسان ) می باشد
 • از پایانه

  پایانه شرق

  بین راهی

  گرگان

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  470,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیروان (خراسان ) می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گرگان

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  470,000 ریال

  423,000 ریال

  صندلی خالی : 25