در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

گرگان

سه‏ شنبه 28 خرداد 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گرگان

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  430,000 ریال

  387,000 ریال

  صندلی خالی : 31

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • از پایانه

  پایانه شرق

  بین راهی

  گرگان

  ساعت

  16:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  310,000 ریال

  صندلی خالی : 46

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیروان (خراسان ) می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه شرق

  بین راهی

  گرگان

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  565,000 ریال

  508,500 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیروان (خراسان ) می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع
 • از پایانه

  پایانه شرق

  بین راهی

  گرگان

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  565,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیروان (خراسان ) می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گرگان

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  565,000 ریال

  508,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع
 • از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گرگان

  ساعت

  22:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  310,000 ریال

  صندلی خالی : 14