در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

گرگان

دوشنبه 23 مهر 1397
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گرگان

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  470,000 ریال

  423,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گرگان

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Benz classicus 2+2

  قیمت

  260,000 ریال

  صندلی خالی : 29

 • از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گرگان

  ساعت

  23:15

  نوع اتوبوس

  Benz classicus 2+2

  قیمت

  260,000 ریال

  صندلی خالی : 23