در حال بارگذاری ...

روز قبل

قم

مشهد (خراسان )

جمعه 15 آذر 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  مرکزی قم

  پایانه مقصد

  مشهد (خراسان )

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  700,000 ریال

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 44

  توضیحات:
  تلفن رزو و راهنما محمدزاده09191531537
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  مرکزی قم

  پایانه مقصد

  مشهد (خراسان )

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,100,000 ریال

  990,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  تلفن رزو و راهنما محمدزاده09191531537