در حال بارگذاری ...

روز قبل

بوشهر

عسلویه

چهارشنبه 21 آذر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  بوشهر

  بین راهی

  عسلویه

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+2

  قیمت

  170,000 ریال

  صندلی خالی : 41

  توجه:
  بین راهی و با سرویس بوشهر به بندرعباس می باشد
  توضیحات:
  محل سوارشدن پایانه بوشهرجایگاه 6